Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X099r_568_1 B NH_G_X082r_568_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 99r, nr. 567 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 82r, nr. 557 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem Hugea Nagels z.

In de marge een kruis. – Vóór de initiaal een dubbel kruisje.

De in deze tekst neergelegde rechtshandelingen, waarvan onzeker is of die ooit zijn uitgevaardigd in de vorm van een oorkonde, is ongedateerd. Als termina zijn de data van uitvaardiging van de in het register voorafgaande en volgende oorkonden nrs. NH 567 en 569 aangehouden.

Willem Hughe Naghels soneb hevet ontfaen van minen here den ..gravec een sticke lands legghende te Vorhouted bi Katherinene Niesenf dochter, ende ghelt XL s. Hollandsg tsyaersh, die roeren van den huze van Theylingi. Item hevet hi ontfaen III morghen lands legghende te Rijswijcj after Yzebrandk Naghels, ende roeren van outs van der graeflichede.

a
Hug. B.
b
f. B.
c
hier en hierna delen van letters verdwenen in vouwen in het perkament A.
d
Voirhoute B.
e
Katherine B.
f
Niezen B.
g
Holl. AB.
h
tsyaes A; sjars B.
i
They linghe B.
j
Rijswic B.
k
Yzebrands B.
Destinataris: Willem Hugo Nagelsz.