Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X099r_569_1 B NH_G_X082r_569_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 99r, nr. 568 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 82r, nr. 558 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Vrou Lisbette Willems wijff van Naildwijc lijfftocht.

Een streep door het begin van de tekst.

Willem grave etc. maken cond etc. dat har Willema van Naeltwijcb, ridder, med onser hand ghemaect hevet veren Lizebetten heren Henrixc Kocsd dochter, sinen wive, tot hore lichtochtee een dordendeel van eere tienden legghende in Delfland, dat har Willem vors. van ons te lene houd, dar har Jan van Heynnegouwenf, onse broeder, een ander dordendel van der tienden of hevet ende heren Willemsg dochter van der Made dat dorde dordendeil of hevet; in wilker lijftochte vors. wi gheloven veren Lizebetten vorscreven te houden als wi sculdich sien te doene na sede ende coustume van onsen lande. Vort gheloven wize te bescermen in zulker lijftochte alseh har Willemi hor ghemaect hevet mid sheren hand van der Lecke, also alse hore brieve spreken die de here van der Lecke bezeghelt hevet.

In orkonde etc. Ghegheven in denj Haghe des vridaghes na sente Victors dach int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIIo.

a
hier en hierna delen van letters verdwenen in vouwen in het perkament A.
b
Naildwijc B.
c
Heynr. B.
d
de eerste letter onduidelijk A; sCocs B.
e
lijftochten B.
f
Heynn. AB.
g
Will's A; Will. B.
h
a onduidelijk, verbeterd uit a A.
i
Will. B.
j
die B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Willem van Naaldwijk, ridder, en zijn echtgenote vrouw Elizabeth, dochter van heer Hendrik Kok