Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X099r_570_1 B NH_G_X082v_570_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 99r, nr. 569 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 82v, nr. 559 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Hermana vanden Bosch.

In de marge, door andere hand: Vercoft lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 219.

Willem grave etc. maken cond etc. dat Hermanb van den Boschec bi onsen orlove vercoft hevet tenen vryen eyghen Clementien Damais ende horen kinderen dordalf merghen lants die hi van ons te lene helt, legghende in Arlender vened binnen desen marken: Jan veren Erkenrardee f. land up die zuytside ende Hanne Clementien f. land up die nortsyde; ende gheven Clementien Damaisf ende horen kinderen vorscreven hierof eenen vryen eyghendom mid desen brieve, ende gheloveng hem dien te waren als wi een vry eyghen sculdich sien te waren.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des vridaghes na sente Victors dach int jair ons Heren Mo CCCo drie ende dortich.

a
H'man B.
b
Harman B.
c
Bosch B.
d
Airlenderveen B.
e
Erckenrard B.
f
Damm' B.
g
loven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Clementia Domaas en haar kinderen