Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X099v_574_1 B NH_G_X082v_574_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 99v, nr. 573 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 82v, nr. 563 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Clais Huygen z.

In de marge, door andere hand: Vercocht lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 220.

Vgl. de in het register volgende nrs. NH 575 en 576.

Willem grave etc. maken conda etc. dat Diericb van der Miyec bi onsen orlove vercoft hevet Clays Hughen f. tenen vryen eyghen II½ morghen lands in den Niewencoipd die hi van ons te lene helt, legghende binnen desen marken: ons selves land dat Dierice vors. van ons te lene houd an die nortside ende ant oist ende, Domais Hughenf f. med sinen lande an die zuytside ende die Oude weteringheg an twest ende; ende van desen dordalf morghen landsh vorscreven gheven wi Clays Hugheni f. vornoemd eenen vryen eyghendom mid desen brieve, ende ghelovent hem te waren als wi een vry eyghen sculdich sien te waren.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des sonnendaghes vor der XIM magheden dachj int jair van XXXIIIo.

a
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
b
Dier. A; Dirc B.
c
de i is mogelijk een abusievelijk teveel geschreven stok van de M A; Mie B.
d
Nuwencoep B.
e
Dier. A; Dirc B.
f
Hugh. A.
g
wet'inghe B.
h
land B.
i
Hugh. A.
j
maghdendach, de eerste d bovengeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Hugenz.