Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X099v_575_1 B NH_G_X082v_575_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 99v, nr. 574 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep. – Hoger in de marge een kruis (door moderne hand?).

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 82v, nr. 564 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Meus Alide z.

In de marge, door andere hand: Vercocht lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 220 (met vermelding van twee giften i.p.v. de drie die in het register ingeschreven zijn).

Vgl. de in het register voorafgaande en volgende nrs. NH 574 en 576; aan de eerste is tevens de bovenstaande datering ontleend.

Willem grave etc. maken cond etc. data Diericb van der Mye bi onsen orlove vercoft hevet Mieusc Alide f. tot eenen vryen eighend VI morghen lands in den Niewencoipe die hi van ons te lene helt, legghende binnen desen marken: ons selves land dat Diericf vors. van ons telene hout an die nortside, ant oyst ende ende an die zuitside, ende die Niewe wateringheg ant twest endeh; ende van desen VI morghen lands gheven wi Mieusei vornoemd eenen vryen eyghendom mid desen brieve, ende gheloven hem die te waren als wi een vry eyghen sculdich sien te waren.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe up den dach endej int jair voirscreven.

a
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
b
Dier. A; Dirc B.
c
Meus B.
d
na de n de geradeerde letters dom A.
e
Nuwencoep B.
f
Dier. A; Dirc B.
g
wat'inghe B.
h
ant westende B.
i
Meuse B.
j
ontbr.B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Meeus Aleidsz.