Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X099v_576_1 B NH_G_X082v_576_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 99v, nr. 575 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 82v, nr. 565 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dammes Hugen z.

In de marge, door andere hand: Vercocht lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 220 (met vermelding van twee giften i.p.v. de drie die in het register ingeschreven zijn).

Vgl. de in het register voorafgaande nrs. NH 574 en 575; aan de eerste is tevens de bovenstaande datering ontleend.

Willem grave etc. maken cond etc. dat Dierica van der Myeb bi onsen orlove vercoft hevet Domaisc Hughen f. tot eenen vryen eyghen ses morghen ende tuee hond lands in den Niewencoipd die hi van ons te lene helt, legghende binnen desen markene: ons selves land dat Diericf vors. van ons te leene g houd an die nortside ende ant oyst ende, Boudinh Wermbouds f. med sinen lande up die zuytside ende die Oude weteringhei ant west ende; ende van desen VI morghen endej II hond lands vorscreven gheven wi Damaizek vornoemd eenen vryen eyghendom mid desen brieve, ende ghelovenl hem te waren etc.

Ghegheven in den Haghem up den dach enden int jair vorscreven.

a
Dirc B.
b
Mie B.
c
Domaes B.
d
Nuwencoep B.
e
m'aken A.
f
Dier. A; Dirc B.
g
hier helt, doorgestreept A.
h
Boudijn B.
i
wet'inghe AB.
j
en A.
k
Dammaze B.
l
ghelovent B.
m
Hagh' B.
n
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Domaas Hugenz.