Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X100v_586_1 NH_K_X101r_586_2 B NH_G_X083v_586_1 NH_G_X084r_586_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 100v-101r, nr. 585 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 83v-84r, nr. 575 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Jan vander Wateringea ende Willem van Engelant.

Een streep door het begin van de tekst. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 553.

Vgl. nrs. NH 557 en 558, alsmede 316-319 en 457.

Wi Willaemb grave etc. maken cond allen ludenc dat wi bi goeddencken hair Jans van d Weteringhee ende Willaemsf van Engheland over een ghedraghen sien alsoeg van den lande te Vlaerdinch dair si onderlinghe omme twien: alsoe dat hair Jan voirs. binnen sinen gherechte an spreken sal een sticke erves dair si omme twien, welc hair hi wil, op die seveni, ende Willaemj voirs. sel ten eersten daghe ten anevanghe comen; ende hoe die seven dat stic erves gheven, alsoe sel al dander land ghegheven wesen dair se omme twiek. Ende ghebrake Willaeml talmans, hair Jan souder mit groeter trouwen toe helpen dat hi eene creghe dair hi mede bewairt worde; ende hi sal scoute ende scepenen mit goeden trouwen bevelenm dat si Willaemn ghetrouweo sien in al sinen rechte, ende ghien wanconste draghen op scoute of op scepene noch op die sevene noch op talman, mar bidden datsip bi hoire zielen den besten rechte volghen; ende alle stucke sonder archlist.

q Ghegheven in denr Haghe op der Elf dusent magheden dach int jaer ons Heren M CCC drie ende dertich.

a
Watering' B.
b
Will. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
hier der B.
e
Wat'inghe B.
f
Will. B.
g
alse B.
h
Vlairdinghe B.
i
v verbeterd uit een opgaande schacht B.
j
Will. B.
k
twien B.
l
Willem B.
m
boven de regel toegevoegd B.
n
Will. B.
o
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
p
i verbeterd uit e A.
q
hier In oirkonde etc. B.
r
die B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van der Wateringe en Willem van Engeland