Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X101r_588_1 B NH_G_X084r_588_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 101r, nr. 587 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 84r, nr. 577 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan Boternieta.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 553-554.

Wi Willemb grave etc. maken cond etc. Want har Diericc die burchgrave van Leyden, onse ridder, van sinen leengoede dat hi van ons te leene houd ghegheven hevet Janne Beternietd, sinen knape, tot Jans live vors. durende eenen camp lands ghehieten die Ghiere, legghende in den ambochte van Oesgheestf langhes an den Rijn ende anders heeften beleghen die abdisse van Reynseborchg mid horen lande ende dat goids huys van Kercwerveh med eenen honde lands, soe doe wi Janne Beternieti vors. sulke gratie: war dat sake dat die burchgrave storve ende tgoet ane ons quame, dat wi Janne vors. dien camp lands vrilikej soude laten ghebruken also langhe als hi levede, ende dar tenden weder ane ons te comen.

In orkonde etc. Ghegheven te Rotterdammek des vridaghes na der XIM maghden dach int jair ons Heren Mo CCCo drie ende dortich.

a
Bot'niet B.
b
Will. B.
c
Dier. A; Dirc B.
d
Bet'niet AB.
e
Gheer B.
f
Oestgheest B.
g
Reynsburch B.
h
Kercw've B.
i
Bet'niet AB.
j
volgorde: vrilike dien camp lands B.
k
Rott'damme A; Rott'dam' B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Beterniet, knaap van Dirk burggraaf van Leiden