Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X101v_591_1 B NH_G_X084v_591_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 101v, nr. 590 (primaire registratie).
Opschrift:

Reynaert Messagier.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 84v, nr. 580 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Allairt Gerijtsa z.

Een streep door het begin van de tekst.

Willemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven mid desen brieve Allarded Reynirse f. van Oudewaterf, onsen messelgier, tot sinen live onse huys ende hofstede binnen der porte van Oudewaterg dat Vranke Hondekiaensh was, also als hijt beseten hadde; ende hierof zal Allarti vors. jarlix betalen alsulke renten alser jairlix up staen ende men te betalen pleghet van der husinghe ende hofstede vorscreven. En na Allardsj doit zo zal dat huys ende hofstede vorscreven vry weder ane ons comen jof ane onse nacomelinghe.

In orkonde etc. Ghegheven tot Sentek Gheerden berghel des sonnendaghes vor sente Martinsm dach in den winter int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIIo.

a
sic B.
b
Will. A.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
Allairde B.
e
ni onduidelijk A; Reyners, de tweede e verbeterd uit een rechte stok B.
f
Oudewat' AB.
g
Oudewat' B.
h
Hondekaens B.
i
All't B.
j
All'ts B.
k
S'te AB.
l
b'ghe B.
m
M'tijnsZ B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Allard Reiniersz. van Oudewater, grafelijke bode