Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X102r_597_1 B NH_G_X085r_597_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 102r, nr. 596 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 85r, nr. 586 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Henrick van Eemskekea.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 228.

De in de tekst vermelde oorkonde waar de onderstaande door was gestoken, is blijkbaar niet afgeschreven in het register.

Wi Willemb grave van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeelande ende here van Vrieslandf maken cont allen luden dat Heynricg van Eemskerke, onse knape, die vijf pont tsjaers die hi joncfrou Margrieten, siere dochter, sculdich is alse van hore moeder erve toit horen liveh, alse die brief hout dair dese doir ghestekeni is, bi onsen goeddencken hoir bewiset heeft up sinen tiende in die Liere die hi van ons te leene hout ende Hughej uter Liere was.

k In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelel. Ghegheven te Zierixzeem des anders daghes na sinte Symon ende Juden dach int jair ons Heren Mo CCCo viere ende dortich.

[Dienstaantekening:]

G. Alewinin; per dominum.o

a
sic B.
b
Will. B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. AB.
e
Zeel. AB.
f
Vriesseland B.
g
Heynr. B.
h
v verbeterd uit e B.
i
doirsteken i.p.v. doir ghesteken B.
j
Hughen B.
k
hier Ghe, doorgestreept B.
l
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
m
Zeerix | ee B.
n
..G. ..Alewini B.
o
eronder nogmaals per, uitgeveegd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Heemskerk en zijns dochter jonkvrouw Margareta