Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X102v_599_1 B NH_G_X085r_599_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 102v, nr. 598 (primaire registratie).

In de marge: 1334.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 85r, nr. 588 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Alijd Ghijsbrechtsa wijff van Rosenborch lijfftocht etc.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 228.

Wi Willemb grave van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeelande ende here van Vrieslandf maken cond allen ludeng dat Ghisebrechth van Rosenborchi, onse man, metj onser hand ghemaict hevet joncfrou Alidek heren Dierixl dochter van Hairlairm, sinen wive, tot harer lijftochte anderhalf hondert pond suarter Tornoysen tsjaers op sine viskerie tote Yselmonde, die hio van ons houd, in sulker manieren: waert dat Ghisebrechtp voirs. van hoir liet levende boirte, soe soude si hebben van der lijftochte voirs. hondert ende twintich pond Tornoyseq tsjaers, mar en liet hi van hoir ghene levende boirte, soe soude zi die voirseide lijftochte willen hebben na zede ende costume van onsen lande.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Dordrechtr des saterdaghes na Alre heyleghen dach int jair ons Heren Mos CCCo viere ende dortich.

a
Ghijsbr. B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A.
d
Holl. A.
e
Zeel. A.
f
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
g
etc. i.p.v. allen luden B.
h
Ghizebr. B.
i
Rosenberch B.
j
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
k
Aliden B.
l
Dirx B.
m
door andere hand verbeterd uit Hairlaem A; verbeterd uit Hairlem B.
n
Tor. A; Toirn. B.
o
hier en hierna delen van letters verdwenen in vouwen in het perkament A.
p
Ghizebr. B.
q
Tor. A; Toirn. B.
r
Dordr. A; Tordrecht i.p.v. tote Dordrecht B.
s
boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht van Rozenburg aan diens echtgenote jonkvrouw Aleid, dochter van Dirk van Herlaar