Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X102v_601_1 B NH_G_X085v_601_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 102v, nr. 600 (primaire registratie).

In de marge, door latere hand: Recht leen. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 85v, nr. 590 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem.a

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 569, ad 1334 november 4.

Voor de oorkonde waar de onderstaande doorheen gestoken was, zie nr. NH 600; vgl. voorts nrs. NH 487 en 519.

Willem ..graveb van van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeelande ende here van Vrieslandf maken cond allen ludeng dat wi alsulke bewisinghe als here Dierich i burchgrave van Leyden, onse trouwe ridder ende man, ghedaen hevet Clays den Gruiterj van achte pond Hollandsk tsjaers ten rechten leene te houden, ghestade houden in sulker manieren als die opene brief hout dair dese doir ghesteken is; mar wair dat sake dat dat leengoed dair hem die borchgrave op ghewiset heeft ane ons quame, dat wi hem die voirseyde achte pond tsjaers op ander goed ende elwair bewisen mochten dair wi wilden.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelel. Ghegheven tote Sintem Gheerden berghe des sonnendaghes na Alre heyleghen dach int jair ons Heren Mo CCC vier ende dortich.

a
nl. de in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 600 genoemde Dirk burggraaf van Leiden B.
b
digniteitspunten ontbr. B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. A.
e
Zeel. A.
f
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
g
etc. i.p.v. allen luden B.
h
hair Dirc, boven de regel toegevoegd B.
i
hier die B.
j
Gruyter B.
k
Holl. AB.
l
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
m
tS'te i.p.v. tote Sente B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas de Gruiter