Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X103r_602_1 B NH_G_X085v_602_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 103r, nr. 601 (primaire registratie).
Opschrift:

Jacop van Benthem.

Links in de bovenmarge, door dezelfde hand als die van het opschrift: Recht leen.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 85v, nr. 591 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Heren Jacob van Benthen.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 228.

Wi Willem ..gravea van van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeelandd ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf dat wi hebben ghegheven ende gheven heren Jacob van Benthemg, omme goeden trouwen dienst die hi ons ghedaen hevet ende noch doen sal, twintich pond Hollandsh tsjaers van ons te houden ende van onsen nacomelinghen tote eenen rechten leen, wilke twintich pond Hollandsi tsjaers wi hem bewisen ane onsen rentemeester van Northollandj ende van onsen lande van Woerdenk alle jare tontfanghen te meye; ende ombieden Gheret Heynenl sonem, onsen rentemeester van Northollandn ende van Woerdeno voirs. die nu is jof namaels wesen sal, dat hi alle jare heren Jacob voirs. dese voirscreven twintich pond ute reyke ten voirscreven termine, ende neme sine brieve van quitancien omme jeghens ons mede te rekenen.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelep. Ghegheven tote Dordrechtq des sonnendaghes na Alre heyleghen dach int jair ons Heren Mo CCCo viere ende dortich.

a
digniteitspunten ontbr. B.
b
Heynn. AB.
c
Holl. A.
d
Zeel. A.
e
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Benthen B.
h
Holl. AB.
i
Holl. AB.
j
Northoll. A; Noirtholl. B.
k
Woirden B.
l
Heynnen B.
m
f. B.
n
Northoll. A; Noirtholl. B.
o
Woirden B.
p
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
q
Dordr. A; Tordrecht i.p.v. tote Dordrecht B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob van Benthem