Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X103v_605_1 B NH_G_X086r_605_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 103v, nr. 604 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 86r, nr. 594 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die welboren lude ende gemeynten vander baliuscip van Rijnlant.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 559, ad 1334 januari 31.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. NH 606 en KE 197.

Wi Willem ..gravea van van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeellandd ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf. Want onse welgheboeren lude, poirteren ende ghemeenten van der bailiuscip van Rijnland ende van den lande van Wourdeng, over mids der noed die is in Vriesland, ons ghegheven hebben omme onser bede willen ende niet van eneghen rechte twie penninghe Hollandsh van der morghen, zoe bekenne wi dat met desen brieve dattet van ghenen rechte en is, ende dat wi noch onse nacomelinghers noch horen nacomelinghers hem des hier naemaels niet eyschen en sullen noch eyschen moghen van eneghen rechte.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelei. Ghegheven in die Haghe des manendaghes voerj onser Vrouwen dach ter lichtmisse int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende dortich.

a
digniteitspunten ontbr. B.
b
Heynn. A.
c
Holl. A.
d
Zeell. A.
e
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Woirden B.
h
Holl. AB.
i
etc. i.p.v. bezeghelt met onsen zeghele B.
j
voir, verbeterd uit na B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: welgeborenen, poorters en gemeenten van het baljuwschap van Rijnland en het land van Woerden