Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X103v_607_1 B NH_G_X086r_607_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 103v, nr. 606 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 86r, nr. 596 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Tgoeshuys van Loysduynen.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 561, ad 1334 februari 16.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem van Heynnegouwena ..graveb van Zellandc maken cond allen luden dat dat goedshuys van Losedunend ende die lude die wonen op sgraven Niewenvenee an Tedingher broec eenen twi hadden jeghens Diericf van Zanthorst, monbaer des kints van Zanthorst, alse omme eenen waterganc ende eene hoele ligghende in den wech an den Vlieteg in Tedingher broec in tskints ambocht van Zanthorst voernoemt, daer die wel gheboren hyemraed van Delfland niet mere danh vier voete watergancsi ende vier voete in die hoele toe ghevonden hadden; ende dat goedshuys ende die van den Niewenvene voers. omme haer turvej ende omme haer nod op ende uyt te voeren hadde die hoele wijt ghemaict jeghens neghen voet ende die waterganc zine wide daer jeghens als hem behoefde. Des sij van beyden ziden ank ons bleven, waer of wi wel beraeden onse segghen uten: in den eersten dat dat goedshuys ende die van den Niewenveen voerscreven hare sluse ende haren waterganc behouden sullen voerwaert meer also wide als sij nu sien ende haer water daer doer leyden bedects hoefts, also dat sij dien van Tedingher broec mid haren water ghene scade en doen; voirt sullen sij gheven Diericl van Zanthorst een pond grote, ende dat sullen zij ghelden alle diere doer wateren voerscreven, morghen morghen ghelike; voert segghen wi alle oude kalengen quite.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes na sinte Valentijns dach int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende dortich.

a
Heynn. AB.
b
grave.. B.
c
Zell. A; Zeeland B.
d
Loesdunen B.
e
Niewenveen B.
f
Dirc B.
g
Vliet B.
h
n verbeterd uit t B.
i
c bovengeschreven B.
j
[.]orve, de eerste letter onleesbaar door slijtage van de inkt B.
k
na de n een geradeerde s A.
l
Dirc B.
Oorkonder: Willem van Henegouwen, graaf van Zeeland
Destinataris: abdij van Loosduinen en de bewoners van Nieuwveen in Tedingerbroek enerzijds en Dirk van Zandhorst als voogd van het kind van Zandhorst anderzijds