Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X104r_608_1 B NH_G_X086v_608_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 104r, nr. 607 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 86v, nr. 597 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan Persijn.

Een streep door het begin van de tekst.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

a Willem ..grave van Heynnegouwenb, van Hollandc ende here van Vriesland maken cond allen luden dat wi onse recht van al sulker erfnisse alse diere vrouwen van Kaet sandd ane storven is in Northollande van heren Costine van Reynissef horen broeder quite scelden, ende wel onse wille is dat die coep voert gae die Jan Persijng jeghens hoer ghecoft heeft alse van der erfnisse voerscreven.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zegheleh. Ghegheven tei Valenchijn op sinte Gheerden dach int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende dortich.

a
vóór de initiaal in de marge de uitgeveegde aanzet van een W A.
b
Heynn. AB.
c
Holl. AB.
d
Kaetsant B.
e
Northoll. A; Noirtholl. B.
f
Renisse B.
g
P'sijn A; Parsijn B.
h
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
i
t uit v B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouwe van Cadzand