Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X104r_610_1 B NH_G_X086v_610_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 104r, nr. 609 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 86v, nr. 599 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Heren Jan vander Wateringea.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 236.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het in het register volgende nr. NH 611.

Willaemb ..grave van Heynnegouwenc, van Hollandd ende here van Vriesland. Wi hebben verstaen dat Jan van der Spangen, onsen knape, dat hi hout dortich scillinghe Hollandse tsjairs van heren Janne van der Weteringhe ridder te liene, de welke here Jan voirs. zeghet dat hi van ons houd ute der bede te Monster, te betalen alle jare up sinte Martijnsf dach in den winterg; wair omme wi ombieden onsen rentemeister van Northollandh die nu es jof namaels wesen sal dat hi Janne voirs. i die voirseyde renten uyt reke ende betale alle jare op den termijn voirs. alse verre als here Jan ende Jan voirnoemt voir Willem, onsen sone, houden bi hoeren eede dat here Jan voirs. die voirseyde renten van ons hout ende Jan voirs. van heren Janne te liene ende sculdich es te houdene. Ende hier bi soe verlienen wi ende verlien voir ons ende onse nacomelinghe heren Janne voirs. ende zinen nacomelinghen die voirseyde renten in der manieren voirscreven te houden ten rechten liene van ons ende van onsen nacomelinghen; ende alle dinghe sonder arghen list.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelej. Ghegheven te Valenchijn op den viertienden dach van marte int jair ons Heren Mo CCCo vive ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum.

a
Watering' B.
b
Willem B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. AB.
e
Holl. AB.
f
M'tijns B.
g
11 november.
h
Northoll. A; Noirtholl. B.
i
hier dat h, doorgestreept B.
j
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van der Spangen, knaap, en heer Jan van der Wateringe, ridder