Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X104v_613_1 B NH_G_X087r_613_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 104v, nr. 612 (primaire registratie).

De gehele tekst op rasuur.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 87r, nrs. 602-603 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Harmana vanden Bosche ende Jan sijn broeder.

In de marge, door andere hand: Harman vanden Bosche, vercocht lien. – De afsluitende notities, van de hoofdtekst gescheiden door een witregel, hebben een eigen volgnummer gekregen.

Willaemb ..grave van Heynnegouwenc, van Hollandd ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf dat Harman van den Boscheg ende Jan sijn broeder bi onsen oirloeve ende goeddencken vercoft hebben tot enen vryen eyghen Gherardh den Gruteri, Willaemsj broeder van Oudshoirnek, jeghens een ende twintich morghen lands ter goeder mate die Harman voirs. van ons in liene plach te houden, ligghende int ambocht van Alfen binnen desen mercken: Allartl Hughen soensm lande op die nortside, Willaemn Hughen soenso p lande op die zuuytside, die Akerlecq dat oestende ende Spoelwijcr dat west ende; van wilken lande voirscreven wi gheven Gherardes voirnoemt enen vryen eyghendomme, ende gheloeven hem dien te wairne als men een vry eyghen sculdich es te wairnent.

Ghegheven in die Haghe des saterdaghes na sinte Jacobs dach int jair ons Heren Mo CCCo sesse ende dortich.

 

u Nota.v Van den ghelde van den lande voirscreven sal mijn here hebben den derden penninc.

Ista littera est sub domino Iohanniw de Polanenx ad opus Gerardiy f. Henriciz, qui inde computabit.

a
H'man B.
b
Willem B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. A.
e
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Bosch B.
h
Gheret B.
i
Gruyter B.
j
Willems B.
k
Outshoirne, de s verbeterd uit een afkortingsteken voor er B.
l
Allairt B.
m
f. B.
n
Will. B.
o
f. B.
p
hier en hierna om een gat en snee in het perkament heen geschreven A.
q
of mogelijk Akerlet A; Akerlet, Ak onduidelijk vanwege correcties (de k uit h) B.
r
Spoelwijt B.
s
Gher'de B.
t
waren B.
u
de volgende notities op een nieuwe regel AB; in B van het voorafgaande gescheiden door een witregel.
v
in de marge AB.
w
Ioh'i A; Iohanne B.
x
Pollan. B.
y
Ger'di A; Gher'di B.
z
Heynrici B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard de Gruiter, broer van Willem van Oudshoorn