Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X104v_615_1 B NH_G_X087r_615_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 243, f. 104v, nr. 614 (primaire registratie).

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 87r, nr. 605 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Symon van Benthem ende vrou Agniese sijn wijff lijfftoch.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 239.

Willaema ..graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf dat here Symong van Benthemh, ridder, mid onser hand ghemaict hevet veren Agniesen sinen wive, heren Dierici Boekelsj dochter, tot hare lijftochte: int eerste in tambocht van Vlairdinghe up Hoeghek stat, die Willaeml Aelebrechtsm soensn waren, drie pond ende tien scellinghe Hollandso tsjaers; voirt in den Vryen bannep in Popswoude die Pieter Kerstinen soneq ghehuert hevet vijftien morghen lands, elke morghen omme elf scellinghe ende ses penninghe Hollands tsjairs; voirt in den Vryen banner in Popswoude die Robbrecht Zaywijns sone in huren hevet achtendalf morghen lands, elke morghen omme twaelf scellinghe ende neghen penninghe Hollands tsjaers; voirt die wederdele achtendalf morghen die ons ane quamen van Voppes Arnoudst soneu ende in huren hevet jonghe Michiel, elke morghen omme twaelf scellinghe ende neghen penninghe Hollands tsjaers; voirt dat Hofland dat gheleghen es tuschen Valkenburch ende Cattewicv ende rentet viertien dalf pond Hollands tsjairs, ende die hoenren die dair toe behoeren ende dair Harbaren sijn broeder die rechte helfte nu of hevet; ende dit voirscrevene goed hout here Symonw voirs. van ons ten rechten liene. In wilker lijftochte wi gheloven veren Agniesen voirnoemt te houdene alse wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande.

Ghegheven tote Hairlemx des saterdaghes na onser Vrouwen dach half oichste int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et dominum Danielem; G. Alewiniy.

a
Willem B.
b
..grave.. B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. A.
e
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Syman B.
h
Benthē A; Benthen B.
i
Dirc B.
j
Bokels B.
k
Hoghe B.
l
Willem B.
m
Aelbr. B.
n
boven de regel toegevoegd A; f. B.
o
Holl. AB; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
p
Vryen ban B.
q
f. B.
r
Vryen ban B.
s
Voppen B.
t
Airnouds B.
u
f. B.
v
Catwijc B.
w
Syman B.
x
Hairlē A.
y
Alewii, w gecorrigeerd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Simon van Benthem, ridder, en zijn echtgenote vrouw Agnes, dochter van heer Dirk Bokel