Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X105v_620_1 B NH_G_X088r_620_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 105v, nr. 619 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 88r, nr. 610 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gerijt Gerijts z. van Boschuysen ende vrouwe Claire sijnre moeder.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 241.

Willaema ..grave van Heynnegouwenb, van Hollandc ende here van Vriesland maken cond allen luden. Want Gheret van Buschusend voir onsen Raed ghecomen es ende zeghet dat Gheret van Buschusene, sijn vader, mid onser hand makede veren Clarenf sinen wive, des Gherets moeder, tien morghen lands in die woninghe toteg Buschusenh van der oestziden in tot hore lijftochte, dair zi ghene brieve van ons of en hadde; ende want Gheret voirs. ane ons begheert dat wi hoir dese lijftochte bekennen willen voirscreven, soe hebben wi hoir dese tien morghen lands verliet tot hore lijftochte mid desen brieve, ende ghelovense dair in te houden als wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande.

Ghegheven in den Haghe des vridaghes na onser Vrouwen dach nativitas int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium; G.i Alewini.

a
Willem B.
b
Heynn. AB.
c
Holl. AB.
d
Boschuysen B.
e
Boschuzen B.
f
lezing Cl onzeker (na de C (?) een stok met erboven een niet afgemaakte lus) A; Claren B.
g
te B.
h
Boschuyzen B.
i
..Ghe. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Clara, echtgenote van Gerard van Boshuizen