Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X105v_621_1 B NH_G_X088r_621_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 105v, nr. 620 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep. – In de ondermarge de custode: Sequitur des burchgraven brief van Leyden ende der burchgravinnen dairea hi minen here den ..grave op draghet al sijn goed, eyghen ende lien.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 88r, nr. 611 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Alijd Jans wijff vanden Poel lijfftocht.

In de marge, door andere hand: Mortua est. – Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 241.

Deze en de volgende oorkonden nrs. NH 622, 623 en 625 zijn gedateerd naar de 'Heilige Kruisdag'. Met die aanduiding kan zowel de Kruisdag inventio (3 mei) worden bedoeld als de Kruisdag exsultatio (14 september). De laatstgenoemde feestdag is in de dateringen van de Hollandse oorkonden gebruikelijker dan de eerste, en 'Kruisdag' zonder nadere toevoeging verwijst over het algemeen naar de feestdag in september. Gezien de omringende oorkonde in het register zal ook hier dit laatste feest zijn bedoeld. Bovendien was graaf Willem III blijkens zijn itinerarium op 2 mei 1336 nog in Le Quesnoy, en pas op de 17e van die maand in Den Haag. De eerste weken van september verbleef hij weer in Den Haag; pas op de 18e was hij in Dordrecht, op weg naar het zuiden.

Willaemb ..grave van Heynnegouwenc van Hollandd ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf dat Jan van den Poele mid onser hand ghemaict hevet Aliden Jan Florijs soens dochter, sinen wive, drie morghen lands ligghende in den Poeldijc bi der cappellen, die hi van ons te liene hout; in wilker lijftochte wi gheloven Aliden voirs. te houden alse wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande.

In orconde desen brieve bezeghelt mid onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe op sHeylichg Cruys dach int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

a
lezing van de laatste drie letters onzeker A.
b
Willem B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. A.
e
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Heylics B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van den Poel en zijn echtgenote Aleid, dochter van Jan Florisz.