Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X106v_625_1 B NH_G_X088v_625_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 106v, nr. 624 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 88v, nr. 615 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Meyne Claes wijff van Zwieten.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 241.

Voor de datering zie de opmerking bij nr. NH 621.

Willaema ..graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf dat Diericg van Swieten ende Clays van Swieten sijn soenh mid onser hand ghemaict hebben joncvrou Meynen, Willaemi des Cusers dochter, Clays wive voirs., tot hore lijftochte dortich morghen lands ligghende in den Gronen dijcj, dat westende streckende an de Burchmeedek ende dat oestende an den Rijn, die Diericl voirs. van ons te liene hout, voir vive ende twintich pond Hollandsm tsjaers metter husinghe diere op staen, ende dair toe neghen pond Hollandsn tsyaers ute twaelf morghen lands ligghende in den Ommedijc, die Willaemso van Swieten waren ende Diericp voirs. van ons te liene hout; in wilker lijftochte wi gheloeven joncvrou Meynen voirs. te houden als wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande.

In orconde desen brieve bezeghelt mid onsen zeghele. Ghegheven in denq Haghe des sonnendaghes na sHeylichr Cruys dach int jair ons Heren Mo CCCo XXXVI.

a
Willem B.
b
..grave.. B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. A.
e
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Dirc B.
h
verbeterd uit oem A.
i
Willem B.
j
Groenen dijc B.
k
Burchmade B.
l
Dirc B.
m
Holl. AB.
n
Holl. AB.
o
Will's B.
p
Dirc B.
q
die B.
r
sHeylix B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Zwieten, zijn zoon Nicolaas van Zwieten en jonkvrouw Meine, dochter van Willem Cuser, echtgenote van Nicolaas