Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X107r_626_1 B NH_G_X089r_626_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 107r, nr. 625 (primaire registratie).
Opschrift:

Roerende den hof van Delff.

De eerste anderhalve regel van de tekst op rasuur (zie noot e). – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 89r, nr. 616 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Hoff van Delff.

In de marge, door andere hand: Hof van Delf, Popswoude. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 586.

Het complex geheten 'Negendehalve hoeve' had volgens de moderne manier van uitdrukken een omvang van 8½ hoeve.

Vgl. het in het register volgende nr. NH 627, alsmede nr. NH 589.

Willaema ..graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd ende here van Vriesland maken cond allen luden dat een twi was tuschen onsen luden die wonen in den Hofe van Delf op die ene zide f ende des abts landzaten van Egghemonde die wonen op die Neghen dalveg hoeve in Popswoudeh op i die ander zide, alse van scote ende scoude die onse lude uten Hoeve van Delf zeghedenj dat die ghene die wonen op die Neghen dalvek hoevel voirs. sculdich souden wesen mid hem te ghelden ende voirmaels mid hem ghegouden hadden, dair die van der Neghendalver hoevem jeghens zegheden dat zi nietn mid hem sculdich waren te ghelden noch nie mid hem ghegouden haddeno, des zi an beyden ziden an ons ter wayride bleven ende dair wi p ene wayride bi onsen luden of bezoeken deden; ende hebben ghevonden in der wayride dat die van der Neghen dalverq hoever hier voirmaels mid onsen luden uten Hoeves van Delf scot ende scoude ghegouden hebben ende sculdich sien te ghelden, ende segghen hem dat zijt voirwairt mere ghelden also als zi in der wayride bedraghen sien ende wi voir ghezeghet hebben, ende des niene laten.

Ghegheven tote Sintet Gheerden bergheu des donresdaghes na sinte Lambrechtsv dach int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
Willem B.
b
..grave.. B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. A.
e
Willaem ... Hof op rasuur A.
f
hier die, doorgestreept B.
g
Neghendalf B.
h
de tweede p verbeterd uit s A.
i
hier de aanzet van een d en een gaatje in het perkament A.
j
zegghen B.
k
VIII½ B.
l
hoeven B.
m
VIII½ hoeven B.
n
boven de regel toegevoegd B.
o
de passage dair die van ... hadden onder de tekst bijgeschreven, gevolgde door de woorden des si etc., met verwijstekens om de juiste positie in de tekst aan te geven B.
p
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven A.
q
Neghen dalv' A.
r
VIII½ hoeven B.
s
Hove B.
t
Sente B.
u
b'ghe A.
v
Lambr. B.
Oorkonder: Graaf Willem III
Destinataris: inwoners hof van Delft en landzaten van de abt van Egmond die wonen op Negendehalve hoeve in Popswoude