Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X107v_631_1 B NH_G_X089v_631_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 107v, nr. 630 (primaire registratie).

Onder de tekst, door andere hand: Concordatus, doorgestreept. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 89v, nr. 621 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem Gillisa.

Onder de tekst: Concordatus. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 588.

Vgl. nrs. NH 622, 623 en 628-630.

Willaemb ..gravec van Heynnegouwend, van Hollande ende here van Vriesland maken cond allen luden. Want wi Gillijsf van Craylingheg bevolen hebben van onsen weghen alle des burchgraven ambocht van Leyden ende al zine heerlichede ende al sijn goet, eyghen ende lien, te bedriven ende teh verwaren tot onser eren ende tot onser endei des burchgraven oirbair, soe gheloeven wi Gillijsj voirs.: wair dat sake dat hem dair of enich stoet quame sonder redene ende buten ziere verdiente, dat wi hem dair of ontheffen souden.

Ghegheven tote Sintek Gertrudenl berghem des vridaghes op sinte Matheus avonde int jair ons Heren Mo CCCo XXXVI.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
nl. van Kralingen, zoals genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 630 B.
b
Willem B.
c
grave.. B.
d
Heynn. AB.
e
Holl. AB.
f
Gill. A; Gijll. B.
g
Cralinghe B.
h
eerder to A.
i
onser ende ontbr. B.
j
Gill. A; Gijll. B.
k
Sente B.
l
G'truden A; Gheerden B.
m
b'ghe A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gillis van Kralingen