Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A PC_K_X002ter-v_005_1

A: AGH 217 (register 'Pauca collecta'), f. [2 ter]v, nr. 3[bis].

Deze tekst heeft in het register geen volgnummer gekregen.

Op het blad waarvan dit blaadje [2 ter] het restant is, zal onderstaande lijst opgetekend zijn geweest alvorens door andere hand het ontwerp van een oorkonde d.d. 12 februari 1326 werd genoteerd (nr. PC 6). – Onderstaande tekst betreft het slot van een langere lijst, waarvan het begin en eventuele opschrift ontbreken; het is derhalve is niet meer uit te maken wat het doel en de aard van de lijst zijn geweest.

a In Noirtbeveland.

Hair Gherolf van Cats.

Hair Clays van Cats.

Gillijs Henricsb sone.

Willaem Dankertsc sone.

Pieter Thonijs sone.

 

In Wolfertsd dike.

Jan ser Jans sone.

Willaem van der Westkerken.

Vriese Oelouds sone.

Symon Robeels sone.

 

a
hierboven zijn nog de afgesneden uiteinden van staartletters zichtbaar A.
b
Henr. A.
c
Dank'ts A.
d
Wolf'ts A.