Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B PC_K_X008r_016_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 217 (register 'Pauca collecta'), f. 8r, nr. 17 (1325 okt. 12 of kort daarna, naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

Dordrecht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 2. – Burgers, Rijmkroniek, p. 283-284, nr. 9.

Wi Jan grave van Heynegouwena, van Hollandb, van Zelandc ende here van Vrieslandd maken cond allen luden dat wi onsen lieven ghetrouwen ghemenen poirters in Dordrechte alle privilegien ende alle handvesten die si bescreven hebben ende bezeghelt van onsen voersaten die graven in Holland hebben ghewesen, vaste houden ende ghestade; ende wi gheloven hem die van ons ende van onsen nacomelinghen vaste ende ghestade te houdene hem ende haren nacomelinghen ewelike.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren M CC neghen ende neghentich in sinte Lucien avond, te Dordrecht.

a
Heyn. B.
b
Holl. B.
c
Zel. B.
d
Vriesl. B.
e
Dordr. B.
Oorkonder: graaf Jan II
Destinataris: gemene poorters van Dordrecht