Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X001r_003_1 UT_G_X001v_003_2 C UT_K_X001r_003_1 UT_K_X001v_003_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 1r-1v, nr. 1 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Campen, Zwol, Deventer, Wilsem.

Vóór de initiaal in de marge een kruisje. – In de rechtermarge, door andere hand: De theolonio.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 1r-1v, nr. 1 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Roerende Campen, Zwolle, Wilsem, Deventer ende andere.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 5, ad 'Den 6. January 1299. en 1300.' (zonder de gevidimeerde oorkonde). – OSU V, p. 427-428, nr. 2945. – OHZ III, p. 872-877, nr. 1754 (de tekst van de gevidimeerde oorkonde).

Bij de bovenstaande datering is gebruik van de paasstijl zeker. Zie de Inleiding.

Zie nr. DE 13, een Nederlandse vertaling van onderstaande oorkonde. – Vgl. voorts nrs. UT 26 en 40.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Iohannes comes Haynnoniea, Hollandieb, Zelandie ac dominus Frisiec universis presentia visuris salutem cum agnitione veritatisd. Cum Florentius bone memorie consanguineus noster dilectus, quondam comes Hollandiee, Zelandie ac dominus Frisief, opido de Campeng necnon quibusdam aliis villis infrascriptis quiddam privilegium infrascriptum suo sigillo sigillatum et quorundam aliorum tam militum quam armigerorum et opidorum nostrorum sigillis sigillatum concesserit, cuius tenor talis est:

Volgt de oorkonde van graaf Floris V, ed. OHZ III, nr. 1754, d.d. 1276 september 18.

Nos Ihoannesh predictus, ad quem dictus comitatus omni iure est devolutus, privilegium antedictum prout superius scriptum est i opidoj de Campen pro nobis et nostris heredibus confirmamus, precipiendo omnibus nostris theolonariis ut ab oppidanis dicti oppidi de Campen maiora thelonia non exigant quam forma eorum privilegii demonstrat et quam tempore dicti Florentii comitis, consanguinei dilecti, solvere consueverunt. Hec confirmatio libertatis prescripte a nobisk dictis mercatoribusl facta et concessa per tres mensas post m nostram revocationem durabit eisdem.

In cuius rei testimonium presentibus sigillum nostrum duximus apponendum. Datum apud Dordrechtn in crastino Epyphanie anno Domini Mo CC nonaghezimo nono.

a
Haynn. B; Hann. C.
b
Holl. BC.
c
Frizie C.
d
hier en in de volgende regels is wat tekst verloren gegaan vanwege muizenvraat aan de rechter bovenhoek van het blad C.
e
Holl. BC.
f
Friz[***] C.
g
Cāpē B; Cāpen C.
h
Iho'es B; Ioh'es C.
i
hier de boven de regel toegevoegd C.
j
de laatste letter verbeterd uit e C.
k
anobis, de woorden gescheiden d.m.v. een verticaal streepje C.
l
m' catoribus B.
m
hier na, geradeerd C.
n
Dordr. C.
Oorkonder: graaf Jan II
Destinataris: de kooplieden uit Kampen, Zwolle, Deventer, Wilsum en naburige plaatsen