Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X001v_005_1 C UT_K_X001v_005_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 1v, nr. 3 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Here Huge van Zoetingen mitten heeren van sinte Peters tUtrechta.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 1v, nr. 3 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

Deze oorkonde, die betrekking heeft op heer Hugo van Zottegem, burggraaf van Gent, en zijn echtgenote Beatrijs van Voorne, vrouwe van Putten en Strijen, en op goed in de Grote Waard, is blijkbaar abusievelijk in dit register Utrecht opgenomen.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Mijn here hevet bezeghelt enen brief van kennessen ende dat hem goet dinket alsulke ordinanche ende over een draghenghe alse here Hughe van Zoethinghemb ende Beatrichec sijn wijf over een ghedraghen sijn mitten heren van sinte Pieters tUtrechtd alse van den tienden te Alsvoetef ende ter Eme ende ter Uuthalmeg, omme alsulken pacht ende voerwaerden als die brief hout daer mijns herenh brief doer ghesteken es, mar in allen manieren behouden mijns heren rechte.

Ghegheven te Keysnoiti op sinte Jans dach uytgaende oeste int jaer van XIX.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemj, de Bentemk, Gherarduml Raporst.

a
tUtr. B.
b
Zoetinghē, de eerste e onduidelijk B; Zottinghē C.
c
Beat'che B; Beat'ce C.
d
tUtr. C.
e
doorgestreept C.
f
voe op rasuur B; Alsviete C.
g
Vuthalme B; Vuchalme C.
h
sheren C.
i
Keysnot C.
j
Zuden. BC.
k
Bent. B; Bentē C.
l
Gher. B; Ghe. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Hugo van Zottegem en zijn echtgenote Beatrijs enerzijds en het kapittel van Sint Pieter te Utrecht anderzijds