Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X002r_009_1 C UT_K_X002r_009_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 2r, nr. 7 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Symon van Theilingen.

Vóór de initiaal een dubbel kruisje.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 2r, nr. 7 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 83.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Hennegouwenc, van Hollandd etc. maken cont allen luden date wi Symon van Theilinghef weder hebben ghelaten in hande ende quite scouden met desen brieve in gherechten eyghen te besitten die XXIIg morghen lands legghende int ambocht van Vloetenh, die heme ane ghecomen souden hebben van joncfrouwen Aleydeni siere moeder, ende vrouwen Aleidenj voers. ane ghecomen waren van Lubbrechtk van der Hogherstratenl horen vader, alse omme CC lb. Tornoysem die Symon van Theilinghen voerscreven ons vol ende al betaelt heeft biden bisscop van Zuden, dier goet besceit of doen zal.

Ende om dat wi ons hier of van Symon wel ghepait houden, zo hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghel. Datum te Woudrichem in vigilia Omnium sanctorum anno XIX°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemo, Symonem de Bentemp, Gherardumq Raporst.r

a
Will'm B; Will. C.
b
..grave C.
c
Henn. B.
d
Holl. B; van Hennegouwen van Holland ontbr. C.
e
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament C.
f
il gecorrigeerd B; Theylinghe C.
g
de tweede X verbeterd uit V B; XIII C.
h
V gecorrigeerd B.
i
Aliden C.
j
Aliden C.
k
Lubibr., de i geëxpungeerd B; Lubbr. C.
l
Hoegherstraten C.
m
Tor. B; T' C.
n
Theyling. C.
o
Zuden B.
p
Bent. B.
q
Ghe B.
r
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon van Teilingen