Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X002v_011_1 C UT_K_X002v_011_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 2v, nr. 9 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gijsebrechta van Cats.

In de marge een kruisje.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 2v, nr. 9 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Idemb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 226-227.

Vgl. het voorafgaande nr. UT 10.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc etc. d dat wi Ghisebrechte vanf Catsg ghegheven ende verliet hebben hem ende so wat van sinen live comet wittelike van ons ende van onsen nacomelinghen in rechten lene te houdeh, ende van dier leenwaerei niet ontfanet te wesen, onse drie hoeven lands also als si gheleghen sijn, die groet sijn elc jeghens XVI morghen, legghende upt Rietveltj in Culenburgher broec in Ghezebrechtsk gherechte voernoemd boven Paveyen kerchof, daer die ene zide van der eenre hove strecket ane Paveyen kerchof ende die selve hove ende die II ander hoven sien op alle ziden beleghen metter heren lande van Sinte Pieters van Utrechtl, dat Jan vanm Culenburch van hem in pachte hout.

In orkonde etc. Ghegheven feria sexta ante Martinin hiemalis anno XIX°.

a
Gijsebr. B.
b
nl. Gijsbrecht van Kats, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 10 C.
c
Will. BC.
d
hier maken cond etc. C.
e
Ghisebr. BC.
f
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament C.
g
op rasuur B.
h
houden C.
i
de laatste letter onduidelijk B; lienwair C.
j
i gecorrigeerd B.
k
Ghisebr. C.
l
Utr. C.
m
Jan van door andere hand boven de regel toegevoegd B.
n
M'tini B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht van Kats