Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X002v_012_1 C UT_K_X002v_012_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 2v, nr. 10 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

De Witte vrouwen van Utrechta.

In de marge: Nota.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 2r, nr. 10 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Roerende die Witte vrouwen tUtrecht.

In de marge: Nob.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 229.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc grave etc. ombieden ju onsen rentemeisterd van Woerdene die nu is jof hier namaels wesen zal dat ghi jaerlix betaelt den Witten vrouwen van Utrechtf hondert groter coninx Tornoyseg uyt onsen tienden te Bodegraven, die serenh van Aemstel was ende die hi met siere dochter gaf den Wittevrouweni voers., in allen manieren dat haer brief spreect die si daer of van hem hebben; ende des en laet niet.

Ghegheven toet Utrechtj des vriendaghes na sinte Lucien dach int jaer ons Heren M CCC ende XIX.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Utr. B.
b
lees Nota B.
c
Will. B.
d
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament C.
e
Wourden C.
f
Utr. C.
g
Torn. BC.
h
sheren C.
i
Witten vrouwen C.
j
Utr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wittevrouwenklooster van Utrecht