Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X003v_016_1 C UT_K_X003v_016_1 UT_K_X004r_016_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 3v, nr. 14 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Grave Willem van Hollata.

In de marge: Nota.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 3v-3r, nr. 14 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Investitura comitis Hollandiae obtenta ab episcopo Traiectensi.

In de marge: Nota.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 130, ad 1313 januari 14. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 116, nr. 284, ad 1314 januari 20.

Bij toepassing van de – in de bisschoppelijke kanselarij sedert 1310 gebruikelijke – kerststijl zou deze oorkonde zijn uitgevaardigd op 14 januari 1313 (zie de Inleiding). Evenwel waren een jaar later, rond half januari 1314, zowel bisschop Gwijde als de destinataris, graaf Willem III, volgens het itinerarium van de laatste aantoonbaar aanwezig in Haarlem; het lijkt derhalve waarschijnlijker dat de oorkonde naar de paasstijl is gedateerd, zoals ook Berkelbach van der Sprenkel aanneemt. In februari 1313 verbleef de graaf overigens in Den Haag. Vermoedelijk is de onderstaande oorkonde opgesteld door een grafelijke klerk.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Nos Guydo dei gratia episcopo Traiectensisb notum facimusc universis presentia visuris vel audituris quod nos nepotem nostrum Willelmumd, comitem Haynnoniee, Hollandief etc., anno Domini Mo CCC tredecimo dominicam post octavam Epiphanie apud Herlem infeodavimus de omni feodo quod predecessores sui comites Hollandie a nostris predecessoribusg episcopis Traiectensibush et ab ecclesia nostra Traiectensii tenere consueverunt, atque illud eidem concessimus tenedum a nobis et nostris successoribus episcopis Traiectensibusj et ab omni ecclesia nostra Traiectensik eo iure quo predecessores sui tenuerunt et habuerunt; dictus vero nepos noster comes nobis et ecclesie nostre prestitit corporaliter sacramentum fidelitatis modo debito et consueto.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum anno et die predictis.

a
aldus B.
b
Traiecten. B.
c
cim gecorrigeerd B.
d
Will'm B.
e
Haynn. B.
f
Holl. B.
g
de uitgang onduidelijk B.
h
Traiecten. B.
i
Traiecten. B.
j
Traiecten. B.
k
Traiecten. B.
Oorkonder: bisschop Gwijde van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III