Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X004r_017_1 C UT_K_X004r_017_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 4r, nr. 15 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Vrouwe Janna heeren Airntsa weduwe van Aemstel.

In de marge: Nota.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 4r, nr. 15 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Vrouwe Janne van Aemstel.

In de marge: Nota.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 7, ad 'Den 9. February 1299. en 1300.'

Het optreden van Jan II van Henegouwen als graaf van Holland maakt zeker dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Ic vrouwe Johanne, wedewe haren Arnouds van Aemstelle ridders, make cond etc. dat een hoghe prinche ende een moghende, mijn lieve here Jan grave van Henegouwenb, van Hollandc etc., mi alsulke gratie ghedaen hevet alse hier na ghescreven staet, dat es al dat goed dat mid mijn man har Arnoud vors. ghemaket hadde ter lijftochte, dat is dat goed van den Gheyne ende van Rippelikerwart ende C morghen lands vijf ende twintich min in Polsebroec ende vijftich morghen lands in Benscoep ende achtien morghen in Hoencoepe, mi verleent hevet toet minen live in der manieren dat hier na ghescreven es, dat is te verstane: waer dat zake dat ic enen man name buten mijns herenf wille vors., so soude die C morghen lands XXV min in Polsbroec ende die vijftich morghen lands in Benscoep ende die achtien morghen in Hoencoepg vrilike sonder enich wedersegghen wedercomen an minen here voers. of an sinen oer, mar dat goed van den Gheyne ende van Rippeliker waert soude ic behouden te minen live, ende na miere doet salt comen an minen here voers. of an sinen oer. Ende waer dat zake dat ic ghenen man en name ofte enen man name bi sinen wille ende toe doene, so soud ic al dat goed behouden ende besitten toet minen live, ende na miere doet, weder ic kinder wonne of en dede, soude dat voerscrevene goed weder comen an minen here voers. of an sinen oer, sonder enich h weder talen; want icker anders niet an en hebbe dan lijftochte, ende bekenne ende verlie dat ic noch niemant van minen weghen noch niemant anders enich recht hebben an daer ghoet na mierei doet, mar dat goed alse voerscreven es zal ghelike ende al comen an minen here voers. of an sinen oer.

In orkonde vanj desen brieve bezeghelt met minen zeghel uythanghende. Ghegheven des dinxendaghesk na onser Vrouwen dagh ter lijchtmisse int jaer ons Heren M CC neghentich ende neghen.

a
lezing onzeker vanwege een correctie B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Holl. BC.
d
verbeterd uit nu B.
e
Heencoep C.
f
sheren C.
g
Heencoep C.
h
hier om een gaatje in het perkament heen geschreven B.
i
lezing onzeker B.
j
over het geradeerde etc. C.
k
het eerste deel van het woord onduidelijk vanwege slijtage van de inkt B.
Oorkonder: vrouw Johanna, weduwe van heer Arnoud van Amstel, ridder
Destinataris: graaf Jan II