Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X004r_018_1 C UT_K_X004r_018_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 4r, nr. 16 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Utrecht vanden tollen.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 4r, nr. 16 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Utrecht tolle vry.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 177. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied, p. 100-101, nr. 203.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Henegouwenc etc. maken cond etc. dat wi om bede ons liefs heren ende oems des bisscops van Utrechtd hebben ghedaen zulke gratie alle den ghenen die wonen binnen der stat van Utrechte, dat wi willen dat si varen zullen ende kerenf doer alle onse lande van Hollandg, van Zelandh ende van Vrieslandi voer onse tollen met sulken rechte als hier na bescreven staet, dats te verstane: van elken hoede tarwen of rogghen of witter erweten tuaelf penninghe Hollanschej; van elkenk hoet l ghersten of grawer erweten VIII d. Hollandsm; van enen hoet havere IIIIn d. Hollands; van eere roede wijns, twieo corte vate voer ene rode, XVII d. Inghelschep, ende van elker roede wijns ene halve take wijns of VI d. Hollands voer die halve takeq; ghelt of wijn te nemen zel staen an onse tolnaers, ende daer toe voer elke roede derdalven penning Hollands. Van enen scepe VIII d. Hollands; van enen packe pelserien VII scellinghe r ende VI d. Hollands; van enen scarlaken XVI d.; van enen dobbel gheverweden laken VIII d. Hollands; van enen striepten of blawen laken IIII d. Hollands; van enen witten laken of ghiselsayen laken II d. Hollands; van ere manhevens marserien, tuye huvent ende tuye paer handsconeu endev tueew scellinghe Hollands. Ende van allen anderen goede dat si voeren zullen si gheven die honderste marc voer die eerste tollen daer si voer comen, ende dan zullen si nemen der tolnare teken ter eerster tollen ende daer mede zellen si die vaerd met dien goede vri varen voer al de ander tollen. Dit sel gheduren tot onsen goeddinken ende wedersegghen.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe in sinte Thomaesx daghe int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
Will. BC.
b
..grave C.
c
Heneg. B; van Henegouwen ontbr. C.
d
Utr. C.
e
Utr. C.
f
koren C.
g
Holl. BC.
h
Zeell. C.
i
Vriesl. C.
j
Holl. C.
k
gecorrigeerd B.
l
hier havere, doorgestreept B.
m
Holl. BC; deze afkorting hierna steeds geschreven, en niet meer aangegeven.
n
de eerste I verbeterd uit V B.
o
gecorrigeerd B; ontbr. C.
p
Inghel. C.
q
XVII d. Inghelsche ... take toegevoegd in de marge (direct gevolgd door het geradeerde ghelt[..]), dit i.p.v. het doorgestreepte derdalve C.
r
hier Holl., doorgestreept B.
s
lezing deels onzeker vanwege slijtage en een correctie C; manhoven B.
t
gecorrigeerd B.
u
van ere manheven ... handscone op rasuur B.
v
dit lijkt ofwel overbodig, of erna ontbreekt nog wat BC.
w
lezing onduidelijk vanwege een correctie B; twie C.
x
m verbeterd uit e C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van Utrecht