Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X006v_029_1 UT_G_X007r_029_2 C UT_K_X006v_029_1 UT_K_X007r_029_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 6v-7r, nr. 27 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.a

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 6v-7r, nr. 27 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 241. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 182-183, nr. 456.

Vgl. nrs. UT 27, 28, 31 en 35-36.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Vredercb, bider ghenaden Gods bisscop tot Utrecht, maken cond allen luden. Want een edelc man ende een moghende, onse lieve neve die grave van Henegouwend, van Hollande etc., ons ghelovet hevet: waer dat wi enich orloghe beghinnen wilden daer wi siere helpe toe begheerden, dat hi daer in helpen soude also verre alse wi dat orloghe anenamen bi sinen rade ende bi der gheer rade ghemeenlike die wi bi sinen goeddinken tote onsen heymelike radef ghenomen hebben, als heren Arnoudsg provest van Aernem, heren Jacobsh proeft van sinte Jans toet Utrechti, meister Jans van Florenche proest van Songijs, heren Jans here van Erclenj, heren Zueders here van Abecoude, heren Symons van Bentemk, heren Gheraerdsl van Raporst, ridderen, meister Heynrixm ons clercs, Heynrixn van Diepene ende Willaemso ons neven des graven camerlinc voers., sonder archlist; zoe gheloven wi hem weder met desen brieve dat wi en ghien orloghe anenamen en zullen daer wi siere helpe toe begheren zullen alst voerscreven es en sie bi ons selfs rade ende bi deser luden rade ghemeenlike voerscreven, ende in dien orloghe zullen wi in allen manieren bi hem werken. Ende des ghelike gheloven wi onsen neve den grave voers. in allen manieren hem weder te helpen in sinen orloghe; ende alle stucken voerscreven zonder archlist.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Haerlaemp des dinxendaghes na sinte Jans dachq te uytghaende oeste int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

a
nl. de bisschop van Utrecht en zijn Raad, zoals in het voorafgaande nr. UT 28 B.
b
aldus B. Vrederic C.
c
eldel met de eerste l geëxpungeerd B.
d
Heneg. B; Heynn. C.
e
Holl. B; van Holland ontbr. C.
f
boven de regel toegevoegd C.
g
eind-s tussengeschreven B.
h
eind-s tussengeschreven, zoals hierna bij alle namen tot en met Zueders C.
i
Utr. C.
j
Arclen C.
k
Bent., de n onduidelijk B; Benthē C.
l
Gher. C.
m
Henr. C.
n
Henr. C.
o
Will. C.
p
Hairlē C.
q
c tussengeschreven B.
Oorkonder: bisschop Frederik II van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III