Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X007v_033_1 C UT_K_X007v_033_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 7v, nr. 31 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Zwolle.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 7v, nr. 31 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Zwolle.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 72, ad 1308 april 8.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. UT 26, de in de tekst genoemde voorrechtverlening aan die van Kampen.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc. maken kond allen den ghenen die dese lettere zullen zien of heren lesen dat wi den borgheren van der stat van Zuolled, om dat wi willen dat si mit horen goede die markeden zoeken van onsen lande van Hollande ende van Zeelandf ende dair te houder comen, want dair ons lands oirbaer ane leghet, ghegheven hebben ende gheven doir onse land van Hollandg, van Zeelandh ende van Vrieslandi mit alsulker vrihede van tolne ende ander dinghe alse die borghere van Campen varen ende die letteren houden die wi dien van Campej dair op ghegheven hebben; ende dit zal gheduren twie maende na onsen wederzegghe.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelek. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende achte des manendaghes na Palmen daghe.

a
Will. C.
b
..grave C.
c
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
d
o onduidelijk C; Zuelle C.
e
Holl. BC.
f
Zeell. C.
g
Holl. BC.
h
Zeel. B; Zeell. C.
i
Vriesl. B.
j
Campen C.
k
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: burgers van de stad Zwolle