Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X007v_035_1 UT_G_X008r_035_2 C UT_K_X007v_035_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 7v-8r, nr. 33 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Biscop Vrederica van Utrecht.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 7v, nr. 33 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Over compste tusschen den grave van Hollandb ende den biscoep van Utrecht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 269. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 197, nr. 491.

Vgl. nr. UT 36 alsmede nrs. UT 27-29 en 31.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Vrederic, bi der ghenaden Gods biscop van Utrechtc, maken cond allen luden dat wi om groete trouwe ende vrienscap die wi ghevonden hebben an ene hoghen edelen prinche, onsen lieven neve heren Willamed gravee van Heynnegouwenf, van Hollandg, van Zeelandh ende here van Vrieslandi, met hem over een ghedraghen sien ende ons dair toe verbonden hebben ende verbinden bi onser trouwe dat wi voirmeer altoes sijn beste doen zullen ende bi sinen rade werken ende bi rade eens eersaems broeder heren Jacob biscop van Zuden ende eersamer lude ende besceyden alse heren Jacobsj proest van sinte Jannek, heren Arntsl deken van sinte Marien, heren Ricouds van Hesewijc canonic van sinte Pieters tUtrecht, heren Jans here van Erclem, heren Ghizebrechten here van Yselsteyneo, heren Zueders here van Abbecoude, heren Loedwijcsp land commelduer van den Dietschenq huse tUtrecht, heren Symonsr van Benthem ridder, Zueders van Vianen knape, Jans Boelen,s Vembrechts van Compostellet, Jans sheren Rotaertsu sone, borgher tUtrecht, die onse neve die grave voirs. bi ons gheset hevet, jof bi enen deel v van desen dertienen die den grave heymelichst sien, die wi tote onsen Rade eyschen zullen, ende dat wi bi desen dertienen voirghenoemd werken zullen, dat es te verstane tote twie jaren toe, behouden ons in allen ponten voirscreven ons detsw wi onse gherechte ghedaen hebben, sonder alrehande ercheyt.

Ende want wi x alle de dinghe voirscreven vastey endez ghestade houden willen, zo hebben wi onsen zeghel doen hanghen an desen brief. Ghegheven tote Zerixeea' int jaer ons Heren M CCC een ende twintich des dinxendaghes na sinte Thomaes dach.

a
Vreder. B.
b
Holl. C.
c
Utr. C.
d
Will. BC.
e
..grave C.
f
Heynn. BC.
g
Holl. BC.
h
Zeel. B; Zeell. C.
i
Vriesl. C.
j
s tussengeschreven C.
k
Jans C.
l
Arnouds, de s tussengeschreven C.
m
na de tweede e een niet voltooide l en boven het woord een niet voltooide afkortingsstreep B; Arcle C.
n
Ghisebr. C.
o
Yselst. C.
p
Loedewijx C.
q
Dieschen C.
r
de eerste letter verbeterd uit Z B.
s
hier geen leesteken ter scheiding van de namen, zoals tussen de andere genoemde personen C (in B staan hier nergens leestekens).
t
Cōpostelle C.
u
Roetaerts C.
v
hier en in de volgende regel om gaatjes in het perkament heen geschreven B.
w
des C.
x
hier willen, doorgestreept B.
y
v verbeterd uit een uitgeveegde w B.
z
vóór de eerste letter een geradeerde g B.
a'
Zierixzee C.
Oorkonder: bisschop Frederik II van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III