Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X008r_036_1 C UT_K_X007v_036_1 UT_K_X008r_036_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 8r, nr. 34 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Idem.a

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 7v-8r, nr. 34 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 270. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 197-198, nr. 492.

Vgl. nr. UT 35 alsmede nrs. UT 27-29 en 31.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb gravec van Heynnegouwend, van Hollande etc. maken cond allen luden dat wi gheloeft hebben ende gheloven met goeden trouwen te wisen, te helpen raden, te staerken ende te volstaenf enen eersamen vader in Gode, onsen lieven here ende neve heren Vredericg, bi der ghenaden Gods biscop van Utrecht, van allen dinghe die hi doen zal bi onsen rade ende bi rade onser liever ende ghetrouwer heren Jacops biscop van Zuden, heren Jacobs proist van Sinte Janneh, heren Arntsi deken van Sinte Marien, heren Ricouds van Hesewicj, canonic van Sintek Pieters tUtrecht, heren Jans here van Arcle, herenl Ghisebrechtsm here van Yselsteyne, heren Zuedersn here van Abbecoude, heren Loedwicso landcommenduer van den Dieschenhusep tUtrecht, heren Symons van Benthemq, ridder, Zueder van Vyanen, knape, Jans Boelen, Vembrechts van Compesteller, Jans sheren Roetaerds sone, borgher tUtrecht, die wi bi hem gheset hebben hem te wisen ende te raden, of bi enen deel van dien dertienen voirseyt, die ons hemelichstes zien, die hi te sinen Rade eyschen zal.

Ende want wi dat vaste ende ghestade houden willen, zo hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Zerixeet des dinxendaghes na sinte Thomaes dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

a
nl. bisschop Frederik van Utrecht, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 35 B.
b
Will. BC.
c
..grave C.
d
Heynn. B.
e
Holl. B; van Heynnegouwen van Holland ontbr. C.
f
tevolstaen, de o onzeker B.
g
de eerste r gecorrigeerd B.
h
Jans C.
i
geschreven over het uitgeveegde woord Jacob B; Arnds C.
j
hesewijc C.
k
van Sinte geschreven over het doorgestreepte en uitgeveegde woord tUtrecht B.
l
vóór de h een geradeerde letter (c of t?) B.
m
Ghisebr. C.
n
u gecorrigeerd B.
o
Loedewijx C.
p
Dieschen huse C.
q
Benthē BC.
r
Compostelle C.
s
c verbeterd uit s B.
t
Zierixzee C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: bisschop Frederik II van Utrecht