Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X008r_037_1 UT_G_X008v_037_2 C UT_K_X008r_037_1 UT_K_X008v_037_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 8r-8v, nrs. 35-36 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Principes feodales ecclesie Traiectensisa, ut dicunt ipsi Traiectensesb [...]c. – d De eodem.

De tekst van deze oorkonde is in twee delen gesplitst, welke beide een eigen volgnummer en een opschrift hebben gekregen. – In het begin van de tekst ontbreekt een drietal passages, waaronder die waarin de naam van de oorkonder wordt genoemd, welke lacunes zichtbaar zijn door open gelaten witruimtes. – Aan het eind van de tekst: Datum per copiam.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 8r-8v, nr. 35 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

In dit afschrift naar B ontbreken de aldaar aanwezige splitsing in twee delen en de witruimtes in het begin van de tekst, in het laatste geval zonder dat de ontbrekende passages zijn aangevuld. – Niet overgenomen uit B is het afsluitende Datum per copiam.

Editie/regest: OHZ I, p. 133-140, nr. 73.

Deze tekst, in het spraakgebruik bekend als het 'Memoriale Adelboldi', is een uiterlijk in 1321 te Utrecht vervaardigde vervalsing, waarbij gebruik is gemaakt van een lijst van bisschoppelijke hofambtenaren, die vermoedelijk dateert uit het episcopaat van Boudewijn II (1178-1196); zie de kopnoot bij de editie in OHZ.

a
Traiecten. B.
b
Traiecten. B.
c
drie of vier moeilijk te interpreteren letters B.
d
het volgende opschrift boven het tweede deel van de tekst B.
Oorkonder: bisschop Adelbold van Utrecht
Trefwoorden: