Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X009r_038_1 C UT_K_X008v_038_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 9r, nr. 37 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Verbant des biscops van Utrechta mit Hollantb.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 8v, nr. 36 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

In de marge vóór de initiaal: ¶.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 280. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 201, nr. 501.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Vrederic bi der ghenaden Gods biscop van Utrecht maken cond allen luden dat wi ons verbonden hebben ende verbinden mit enen hoghen manne, onsen lieven neve heren Willaemc grave van Heynnegouwend, van Hollande, van Zeelandf ende here van Vrieslandg, ende loven hem mit goeden trouwen dat wi mit heren Florensh van Jutfaes, domproist van Utrechti, ghene zoene noch vrienscap noch heymelicheyde aneghaen noch maken ende sullen, ten si bi wille ende bi rade ons neven des graven voirseyd.

In orkonde desen brieve beseghelt mit onsen seghelj. Ghegheven int jaer ons Heren M° CCC° twe ende twintich des vridaghes na Paisdaghe.

a
Utr. B.
b
Hollan. B.
c
Will. C.
d
Heynn. BC.
e
Holl. BC.
f
Zeel. B; Zeell. C.
g
Vriesl. C.
h
Flor. C.
i
Utr. BC.
j
etc. i.p.v. desen brieve ... seghel C.
Oorkonder: bisschop Frederik II van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III