Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Deze verlening van voorrechten met betrekking tot de handel op Holland betreft een vernieuwing van nr. UT 40, d.d. 1322 mei 7; zie aldaar voor de notitie waarin melding wordt gemaakt van de uitvaardiging van deze oorkonde, naar de paasstijl op 'Palmzondag 1370' (zie de Inleiding). – Vgl. voorts nr. UT 177.

Oorkonder: hertog Albrecht
Destinataris: burgers van Kampen