Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X009v_041_1 C UT_K_X009v_041_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 9v, nr. 40 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Vrou Alyt Soudenbalchs heren Adams dochter van Lochorst.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 9v, nr. 39 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Adaem van Lochorst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 104.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi omme bede willen sheren Adems van Lochorst ridders, ons mans, hebben gheset veren Aleyden Soudenbalchs dochter sheren Adaems voirseyd ende haren kinderen in allen goede dat hair Adaem b, onse man voirghenoemd, van ons te lene hout, dat es te wetene den tiende, tijns ende gherecht die gheleghen sien in Broydijxvelt ende Gherverscope, in dustanighen voirwairden: zo wanneer hair Adaem voirs. of sijn rechte leen volgher gheven der voirghenoemder ver Aleyden of horen kinderen hondert pond zuarter Tornoysec, oft bewisen tien pond sjaers des selves payments in goeden erve des hoir ghenoeghet, so en hevet si noch hare kindere niet meer rechts an den voirsproken goede dat hair Adaem, onse man, van ons te lene hout; behoudelijc in allen pointen ons rechts.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC twe ende twintich des donresdaghes na Payschen.

Gerverscop (Harmelen)

a
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
b
hier voirghenoemd, doorgestreept B.
c
Torn. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Aleid Soudenbalch, dochter van Adam van Lokhorst