Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X010r_043_1 C UT_K_X010r_043_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 10r, nr. 42 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Comes de eodem.a

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 10r, nr. 41 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

In de linker- en rechtermarge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 323-324.

Vgl. nrs. UT 42 en 44.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem bi der ghenaden Gods grave van Heynnegouwenb, van Hollandc etc. doen verstaen allen den ghenen etc. dat wi den abt van Sented Pouwels tUtrechte ende sine nacomelinghe, sijn convent ende hoir boden ende alle hoir ende hoirs godshuysf ghoed, wair datter gheleghen is in onsen lande, nemen ende ghenomen hebben in onse bescermte ende in onsen gheleyde tyeghens alle die ghene die in onsen g of comen sullen; dair omme so ombieden wi allen onsen bailiuwen, scouten, scepenen ende rechteren ende allen onsen lieden die recht voeren in onsen lande dat si dien voirs. abt, sijn convent, hoir bode, hoir ende hoirs goedshuys goed bescermen van allen ghewelde, cracht ende onrechte, ende dat si hem gheonstich sien toit horen rechte, ende doen hem een onvertoeghen recht van allen den ghenen, wie si sijn, dair si mit rechte yet op te segghen hebben ende dat toe brenghen moghen, alse recht is.

In orkonde deser dinghe zo hebben wi etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich des anders daghes na sente Bartelmeush dach.

 

Istam litteram dedi Enghelbertoi.

a
nl. de abt en het Sint Paulusklooster te Utrecht, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 42 B.
b
Heynn. BC.
c
Holl. B; van Holland ontbr. C.
d
Sinte C.
e
tUtr. BC.
f
o verbeterd uit d C.
g
hier een spatie van ca. vijf letters BC.
h
Bertelmeus C.
i
Enghelb'to B; Engheb'to C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt en convent van Sint Paulus te Utrecht