Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X012r_049_1 C UT_K_X012r_049_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 12r, nr. 48 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jan Sommier.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 12r, nr. 47 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb etc. maken cond etc. dat wi Janne Somnier, die houder es van desen brieve, om des wil dat hi diende onsen lieven here ende oem den biscop Ghyen van Utrechtc, dair God die ziele of hebben moet, so hebben wi hem ghegheven ende gheven tollen vri te varen ende te keren mit sijns selves goede tote viertich pond wairt goeds jof beneden ende niet mer, voir bi alle onse tolne van onsen lande, wair dat si, sonder archlist, tote onsen wedersegghen; ende ombieden onsen rentemeister van Zuythollandd ende allen tolnars van onsen lande dat si dien voirnoemde Janne Sommiere tollen vri varen laten alse voirscreven es.

In orkonde etc. Ghegheven te Berghen in Heynnegouwenf int jaer ons Heren M CCC XXI des sonnendaghes na Groete vastenavond.

a
Will. C.
b
..grave C.
c
Utr. BC.
d
Zuytholl. B; Zuutholl. C.
e
Somnier C.
f
Heynn. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Sommier