Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X012r_050_1 C UT_K_X012r_050_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 12r, nr. 49 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Roerende die wael op die Nyevairt.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 12r, nr. 48 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

Vgl. nrs. UT 39, 48, 53 en 54.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Mijn here die grave gaf orlof bi siere open lettre, ghegheven in die Haghe des donresdaghes na half oeschtea int jaer van XXIIo, heren Janne van Steenvoirdeb dat hi quite scelden soude van mijns heren weghen also vele lands alsmen besitten sal toter up laghe bi der Niewervairtc, ende dat hair Ghisebrechtd van IJselsteynee hout van minen here in liene; ende zo wad hair Jan voirs. over een draghet mit den goeden luden diere toe gheset sien die up laghe te sceren, dat sal mijn here ghestade houden.

a
aldus B; oichste C.
b
Stienvoirde C.
c
Niew'vairt C.
d
Ghisebr. BC.
e
Yselst. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van Steenvoorde