Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X012r_052_1 UT_G_X012v_052_2 C UT_K_X012v_052_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 12r-12v, nr. 51 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Here Airnt van Yselsteyne ende vrouw Mariea sijn wijff.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 12v, nr. 50 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

In de linker- en rechtermarge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 279.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb gravec van Heynnegouwend etc. maken cond etc. Want hier te voren onse trouwe ridder hair Ghisebrechte van IJselsteynef ghegoed hadde heren Arnoude van Yselsteyne sinen sone ende ver Marieng sinen wive, onser nichten, toiter somme van drie hondert ponden Tornoyseh zuarte sjaers, die hi hem bewijst hevet jaerlix intenemen ende tontfanghen op die tiende van Bentscopei so wanner dat si mit der wone van hem sceyden zullen, van den wilken drien hondert ponden Tornoyse sjaers hair Arnoudj van IJstelsteyne voirs. ghemact hevet mit onser hand ver Marienk sinen wive twe hondert pond Tornoyse sjaers tote hare lijftochte, op die voirghenoemde tiende jaerlix intenemen; ende wair dat sake dat hair Arnoudl van IJselsteyne voirscreven storvem voir heren Ghisebrechtn sinen vadero ende hair Arnoudp kinder hadde bi Marien sinen wive voirs., zo hevet die voirs. hair Ghisebrecht van IJselsteyne dese voirs. goedinghe ghebetert tote hondert pond zuarter Tornoyse sjaers op die voirghenoemde tiende dier ver Marien, onser nichten voirnoemd, op heffen sal twe hondert pont Tornoyse sjaers up die voirghenoemde tiende van hare lijftochte alst voirs. es, ende hoir kinder die si hevet jof hebben sal bi heren Arnoudeq van IJsselsteyne horen man, die sullen op boren ende jaerlix op heffen die ander twe hondert pond Tornoyse sjaers also langhe als hair Ghisebrecht van IJselsteyne leeft. Ende dese vier hondert pond zuarter Tornoyse sjaers die zullen ver Marier voirs. ende hoir kinder alse voirscreven es jaerlix op heffen op die corentiende van Bentscopes an die zuytside; ende ghebrake hem dair an iet, dat souden si op boren ende op heffen op die voirs. tiende an die noirtzide. Ende hier over waren onse ghetrouwe manne alse hair Jan here van Arcle, hair Ghisebrecht here van IJselsteyne ende hair Symon van Benthemt, ridders.

In orkonde etc. Ghegheven tote Utrechtu des vridaghes na Paysdach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

a
Ma'ie B.
b
Will. BC.
c
..grave C.
d
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
e
Ghisebr. C.
f
Yselst. C; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
g
verMarien C.
h
Tor. B; Torn. C (deze afkortingen worden hierna niet meer aangegeven).
i
Benscoepe C.
j
Arn. B.
k
verMarien C.
l
Arn. BC.
m
storve voirschreven, de correcte volgorde aangegeven d.m.v. een verwijsteken B.
n
Ghisebr. BC; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
o
a gecorrigeerd B.
p
Arn. B.
q
Arn. BC.
r
verMarie C.
s
Benscope C.
t
Benthē C.
u
Utr. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Arnoud van IJsselstein en zijn echtgenote vrouwe Marie