Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X012v_055_1 C UT_K_X012v_055_1 UT_K_X013r_055_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 12v, nr. 54 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die biscop van Utrechta ende die grave van Hollantb verbant.

Onder de tekst, door andere hand: Concordatus.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 12v-13r, nr. 53 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

Onder de tekst, met andere inkt: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 280. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 201-202, nr. 502.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc grave etc. maken cond etc. dat wi ons verbonden hebben ende verbinden mit desen brieve mit onsen eersamen here ende neve Vrederic, biscop van Utrechtd, ende loven hem mit goeden trouwen te helpen, te raden, te wisen ende te sterken tyeghens heren Florise van Jutfaes, domproist tUtrecht, in allen saken ende in allen stucken die si nu onderlinghe hebben jof hier na onder hem risen moghen binnen den Ghestichte van Utrecht ende onsen lande, eistf van horen gheesteliken gherechte jof wairliken of anders enighe saken; ende gheviele oec enich dadinghe ofte plait tuyschen hem tween in den hove te Rome, zo sullen wi den biscop van Utrecht voirs. helpen wisen ende raden wair wi moghen, buten onsen coste, alse verre als hi bi ons werket ende hi met den domproist ghene zoene noch vrienscap of heymelicheyt ane en ghaet, het en sie bi onsen rade ende onsen wille, als hi ons gheloft hevet.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC twe ende twintich des vridaghes na Paysdaghe.

a
Utr. B.
b
Holl't B.
c
Will. C.
d
Utr. BC; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
e
Flor. BC.
f
erst B; eerst C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: bisschop Frederik II van Utrecht