Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X013r_058_1 C UT_K_X013r_058_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 13r, nr. 57 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Zweder van Montfoirdea bij handen Jacob Jans zoon.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 13r, nr. 56 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 119.

Voor de grafelijke uitspraak in het geschil tussen Zweder van Montfoort en diens zoon Hendrik de Rover zie nr. UT 46; vgl. voorts nrs. UT 34 en WO 70 en 71.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb gravec van Heynnegouwend etc. maken cond etc. dat Jacob Jans sone, borgher van Utrechte, ons ghelevert heeft bi onsen trouwen luden Jan van Rosenburch ende Jan van den Werve, van wien dat wise ontfanghen hebben, enen open brief die sprect van dusent ponden Tornoysef, bezeghelt mit onsen zeghele ende mit andre lude zeghele die onse borghe waren jeghens Zueder van Montfoirde, wien dat wi die dusentg pond Tornoyse sculdich waren; ende dair toe so hebben wi noch ontfanghen van den voirghenoemden Jacob Jans sone bi onser voirnoemde lude hand twe dusent pond zuarterh Tornoyse, die wi ons selven toegheseyd hadden int segghen dat wi seyden tuyschen Zueder van Montfoirde ende Rover sinen sone. Van den welken brievei ende van den twe dusent ponden voirscreven wi houden ons wel ghepayd, ende scelden dair of quite Zueder van Montfoirde.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na onser Vrouwen dach na den oichste int jaer ons Herenj M CCC° drie ende twintich.

a
Montfoird' B.
b
Will. C.
c
..grave C.
d
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
e
Utr. BC.
f
Tor. B; Torn. C (deze afkortingen hierna niet meer aangegeven).
g
t tussengeschreven C.
h
boven de regel toegevoegd C.
i
na de eind-e een half geradeerde n B.
j
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Zweder van Montfoort