Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X014r_063_1 B UT_G_X013v_063_1 UT_G_X014r_063_2

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 14r, nr. 61 (primaire registratie).

In de marge de geradeerde aantekening: Istam litteram posuit Gerardusa sub Enghelbertob.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 13v-14rv, nr. 62 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Lijsbet Geretsc wijf vanden Vliet lijftocht.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 129.

Wi Willaemd grave van Heynnegouwene etc. maken cond etc. dat wi omme bede wille Gheraerds van den Vliete, ons mans, verliet hebben ende verlien met desen opene brieve joncfrouwen Lysebettenf zinen wive, dochter heren Otten sheren van Asperen, hare rechte lijftochte ang neghen ende dortichh morghen lands legghende tote Oudekerci die hi van ons te liene houd, in dusdanigher manieren: waer dat sake dat Gheraerdj voirs. storve sonder witteliker boirte van jonfrouwe Lisebetthenk zinen wive voirnoemt, soe soude zi die renten van desen voirseyden lande gheliken ende al behouden alse langhe als zi levet; ende waer dat sake dat Gheraerdl vanden Vliete voirnoemt storve ende hi wittelike boerte achter hem liete van jonfrouwe Lisebettenm zinen wive voirs., soe soude zi behouden tote harer lijftochte die twiedele van den rentenn alse van o desen voirnoemden lande.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Dordrechtp des woensdaghes na Beloken Paeskenq int jaer ons Heren M° CCC° vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Zudensemr, Benthems, Engebrechtt et alios.

a
Ger. A.
b
Enghelb'to A.
c
Ger. B.
d
Will. AB.
e
Heynn. A; Heneg. B.
f
Lysebenten B.
g
na de n een geradeerde d A.
h
deels op rasuur B.
i
Oudek'c AB.
j
Gherard, de e onduidelijk B.
k
Lisebenten B.
l
Gherard B.
m
de eerste t gecorrigeerd B.
n
van den lande i.p.v. van den renten, door andere hand boven de regel toegevoegd B.
o
hier den renten, doorgestreept A.
p
Dordr. AB.
q
des woensdaghes ... Paesken verbeterd uit up sinte Marcus dach A.
r
Zud. AB.
s
Benthē AB.
t
Enghebr. A; Enghelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard van den Vliet en zijn echtgenote jonkvrouw Elizabeth, dochter van heer Otto heer van Asperen