Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X014v_066_1 B UT_G_X014r_066_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 14v, nr. 64 (primaire registratie).
Opschrift:

Van thuys te Zulen.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 14r, nr. 65 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Steven van Zulen.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris II, p. 351. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 261, nr. 651.

Vgl. het volgende nr. UT 67.

Wi Johan bi daera ghenaden Gods biscop tUtrechtb ende Willemc grave van Henegouwend, van Hollande, van Zeeland ende here van Vrieselandf maken cont allen ludeng dat wi Steven van Zulen zijn huish te Zulen met alle sinen goede datteri toe hoert weder leveren sellen acht daghe voir onser Vrouwen dach naest comendej, weder wi onsek segghen segghen och nietl en segghen, soe lie wi diesm dat ons Steven vervolghet hevet van dien stucken die sijn tuschken here Janne van Brandenborchn ende heme, sonder alrehande archeito.

In orkonde des brieves med onsen zeghel bezeghelt. Gheghevenp int jaer ons Heren M CCC ende vijf ende twintich des sonnendaghes voer sente Servaes dach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum de Yisselsteynq et dominum Symonemr bastaerd.

a
der B.
b
van Uutrecht B.
c
Will. B.
d
Heneg. A Heynn. B.
e
Holl. A.
f
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieseland B.
g
etc. i.p.v. allen luden B.
h
op rasuur A.
i
datt', de tweede t gecorrigeerd A; dat daer B.
j
8 augustus.
k
de laatste letter door andere hand tussengeschreven A; ons B.
l
och niet op rasuur A.
m
des B.
n
Brandenbor' B.
o
arghelist B.
p
etc. i.p.v. des brieves ... Ghegheven B.
q
Yisselst. A; Yisest. B.
r
Sy A; Sy B.
Oorkonder: bisschop Jan III van Utrecht en graaf Willem III
Destinataris: Steven van Zuilen